• Oncogynecology Clinic
  Oncogynecology Clinic
 • Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
  Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
 • Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 1
  Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 1
 • Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
  Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
 • Ophthalmology Clinic
  Ophthalmology Clinic
 • Ophthalmology Clinic
  Ophthalmology Clinic
 • Therapeutic Clinic: Pulmonology Department
  Therapeutic Clinic: Pulmonology Department
 • Nairi-Coxa Clinic
  Nairi-Coxa Clinic
 • Dental Clinic
  Dental Clinic
 • Intensive Therapy and Resuscitation Unit
  Intensive Therapy and Resuscitation Unit
 • Surgery Clinic: Operating Theater
  Surgery Clinic: Operating Theater
 • Therapeutic Clinic: Angioneurology Department
  Therapeutic Clinic: Angioneurology Department
 • Outpatient Clinic. Neurology Service
  Outpatient Clinic. Neurology Service

News

«Նաիրի» բժշկական կենտրոնը համալրվել է նոր, գերժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆով
«Նաիրի» բժշկական կենտրոնը համալրվել է նոր, գերժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆով
«Նաիրի» բժշկական կենտրոնը համալրվել է նոր, գերժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆով
6 December 2018 MORE...
Շաքարային դիաբետի հետևանով առաջացած անոթային խնդիրների բուժում՝ համապատասխան մասնագետների ներգրավվածությամբ
Շաքարային դիաբետի հետևանով առաջացած անոթային խնդիրների բուժում՝ համապատասխան մասնագետների ներգրավվածությամբ
Շաքարային դիաբետի հետևանով առաջացած անոթային խնդիրների բուժում՝ համապատասխան մասնագետների ներգրավվածությամբ
26 November 2018 MORE...
«Ձեր մասին տեղեկացել ենք Ձեր հիվանդներից». «Նաիրի» ԲԿ այցելած շվեդ հիվանդների արձագանքը
«Ձեր մասին տեղեկացել ենք Ձեր հիվանդներից». «Նաիրի» ԲԿ այցելած շվեդ հիվանդների արձագանքը
«Ձեր մասին տեղեկացել ենք Ձեր հիվանդներից». «Նաիրի» ԲԿ այցելած շվեդ հիվանդների արձագանքը
22 November 2018 MORE...
Կլինիկական դեպք նյարդավիրաբուժության պրակտիկայից
Կլինիկական դեպք նյարդավիրաբուժության պրակտիկայից
Կլինիկական դեպք նյարդավիրաբուժության պրակտիկայից
21 November 2018 MORE...
26 -28-ը նոյեմբերի. Օրթոպեդիայի առաջատար մասնագետ Էէրիկ Սկիթթան` «Նաիրի» բժշկական կենտրոնում
26 -28-ը նոյեմբերի. Օրթոպեդիայի առաջատար մասնագետ Էէրիկ Սկիթթան` «Նաիրի» բժշկական կենտրոնում
26 -28-ը նոյեմբերի. Օրթոպեդիայի առաջատար մասնագետ Էէրիկ Սկիթթան` «Նաիրի» բժշկական կենտրոնում
8 November 2018 MORE...
Laparoscopic adrenalectomy: clinical case
Laparoscopic adrenalectomy: clinical case
The patient E․T․ appealed to the Nairi MC with complaints of sudden rises in blood pressure to 270/130 mm Hg, headaches. Comprehensively examined. The ultrasound and CT of the abdominal cavity was carried out. The cyst of the right adrenal gland about 7 cm was diagnosted. In 05.2016. the surgical intervention was performed - laparoscopy...
11 October 2018 MORE...
DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF LACRIMAL DUCT OBSTRUCTION IN THE OPHTHALMOLOGY CLINIC OF MC NAIRI
DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF LACRIMAL DUCT OBSTRUCTION IN THE OPHTHALMOLOGY CLINIC OF MC NAIRI
Normally, tears flow from the eyes through thin tear ducts, so called lacrimal duct that extend from the eye into the nasal cavity. It is necessary to think about the blockage of the lacrimal canal, when the outflow of tears through the duct is partially or completely disturbed. If the tear duct remains blocked, the lacrimal sac is filled with fluid, swells and inflames, and sometimes becomes infected.
18 September 2018 MORE...
Laparoscopic sigmoidectomy: clinical case
Laparoscopic sigmoidectomy: clinical case
The patient B.A. appealed to the Nairi MC with complaints of bloating, flatulence, spotting with feces, weight loss. After a complex examination (ultrasound and CT contrasted examination of the abdominal cavity, a colonoscopy with a biopsy), the patient was diagnosed with a sigmoid colon tumor...
11 September 2018 MORE...
Laparoscopic abdominal-perineal extirpation of the rectum​: clinical case
Laparoscopic abdominal-perineal extirpation of the rectum​: clinical case
Laparoscopic abdominal-perineal extirpation of the rectum​: clinical case
11 September 2018 MORE...
FINLAND COXA CLINIC SPECIALIST WILL PERFORM HIGH-TECH ENDOPROTESING IN NAIRI MC
FINLAND COXA CLINIC SPECIALIST WILL PERFORM HIGH-TECH ENDOPROTESING IN NAIRI MC
From May 15-19, at the MC Nairi, the leading specialist from the Finnish Clinic Coxa, Dr. Eric Skitta, will conduct a number of high-tech endoprosthesing surgeries on hip and knee joints replacement as well as revision surgery for old prosthetic and destroyed joint. Two hours after surgery the patients may stand up to their feet and walk. Post-operative period is organized with the use of special equipment and means that make very comfortable and easy the recovery of the patients. For more information or pre-registration at the reception, please call - 091 229977
22 April 2017 MORE...