• Oncogynecology Clinic
  Oncogynecology Clinic
 • Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
  Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
 • Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 1
  Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 1
 • Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
  Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
 • Ophthalmology Clinic
  Ophthalmology Clinic
 • Ophthalmology Clinic
  Ophthalmology Clinic
 • Therapeutic Clinic: Pulmonology Department
  Therapeutic Clinic: Pulmonology Department
 • Nairi-Coxa Clinic
  Nairi-Coxa Clinic
 • Dental Clinic
  Dental Clinic
 • Intensive Therapy and Resuscitation Unit
  Intensive Therapy and Resuscitation Unit
 • Surgery Clinic: Operating Theater
  Surgery Clinic: Operating Theater
 • Therapeutic Clinic: Angioneurology Department
  Therapeutic Clinic: Angioneurology Department
 • Outpatient Clinic. Neurology Service
  Outpatient Clinic. Neurology Service

News

Ստացե՛ք շուրջօրյա տեղեկատվություն
Ստացե՛ք շուրջօրյա տեղեկատվություն
Ստացե՛ք շուրջօրյա տեղեկատվություն
11 February 2019 MORE...
Թոքի միջին բլթի լոբէկտամիայի եզակի վիրահատություն. կլինիկական դեպք
Թոքի միջին բլթի լոբէկտամիայի եզակի վիրահատություն. կլինիկական դեպք
Թոքի միջին բլթի լոբէկտամիայի եզակի վիրահատություն. կլինիկական դեպք
7 February 2019 MORE...
Ողնաշարի ֆիքսացիոն վիրահատություններ
Ողնաշարի ֆիքսացիոն վիրահատություններ
Ողնաշարի ֆիքսացիոն վիրահատություններ
30 January 2019 MORE...
Ողնաշարի կարկամության և ցավի բուժում. COSMAN RF
Ողնաշարի կարկամության և ցավի բուժում. COSMAN RF
Ողնաշարի կարկամության և ցավի բուժում. COSMAN RF
25 January 2019 MORE...
Շաքարային դիաբետը շարունակում է մնալ 20-74 տարեկան մարդկանց մոտ կուրության առաջացման գլխավոր պատճառը
Շաքարային դիաբետը շարունակում է մնալ 20-74 տարեկան մարդկանց մոտ կուրության առաջացման գլխավոր պատճառը
Շաքարային դիաբետը շարունակում է մնալ 20-74 տարեկան մարդկանց մոտ կուրության առաջացման գլխավոր պատճառը
23 January 2019 MORE...
Քաղցկեղի մասին 5 ամենատարածված միֆերը, որոնք հերքում է ուռուցքաբան-քիմիաթերապևտ, բ.գ.թ. Լևոն Բադալյանը
Քաղցկեղի մասին 5 ամենատարածված միֆերը, որոնք հերքում է ուռուցքաբան-քիմիաթերապևտ, բ.գ.թ. Լևոն Բադալյանը
Քաղցկեղի մասին 5 ամենատարածված միֆերը, որոնք հերքում է ուռուցքաբան-քիմիաթերապևտ, բ.գ.թ. Լևոն Բադալյանը
21 January 2019 MORE...
Նույնիսկ ծխելը թողած կանայք եւ տղամարդիկ պետք է քաղցկեղի սքրինինգ անցնեն․ քիմիաթերապևտ
Նույնիսկ ծխելը թողած կանայք եւ տղամարդիկ պետք է քաղցկեղի սքրինինգ անցնեն․ քիմիաթերապևտ
Նույնիսկ ծխելը թողած կանայք եւ տղամարդիկ պետք է քաղցկեղի սքրինինգ անցնեն․ քիմիաթերապևտ
12 January 2019 MORE...
«Նաիրի» ԲԿ օնկոգինեկոլոգիական ծառայության նվաճումների գրավականը
«Նաիրի» ԲԿ օնկոգինեկոլոգիական ծառայության նվաճումների գրավականը
«Նաիրի» ԲԿ օնկոգինեկոլոգիական ծառայության նվաճումների գրավականը
11 January 2019 MORE...
«Նաիրի» բժշկական կենտրոնը համալրվել է նոր սերնդի ռենտգեն սարքով
«Նաիրի» բժշկական կենտրոնը համալրվել է նոր սերնդի ռենտգեն սարքով
«Նաիրի» բժշկական կենտրոնը համալրվել է նոր սերնդի ռենտգեն սարքով
21 December 2018 MORE...