• Ախտորոշման կլինիկա. համակարգչային տոմոգրաֆիայի բաժանմունք
  Ախտորոշման կլինիկա. համակարգչային տոմոգրաֆիայի բաժանմունք
 • Ախտորոշման կլինիկա. մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի բաժանմունք
  Ախտորոշման կլինիկա. մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի բաժանմունք
 • Ախտորոշման կլինիկա. մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի բաժանմունք
  Ախտորոշման կլինիկա. մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի բաժանմունք
 • Ախտորոշման կլինիկա. լաբորատոր ախտորոշման բաժանմունք
  Ախտորոշման կլինիկա. լաբորատոր ախտորոշման բաժանմունք
 • Ախտորոշման կլինիկա. լաբորատոր ախտորոշման բաժանմունք
  Ախտորոշման կլինիկա. լաբորատոր ախտորոշման բաժանմունք
 • Ախտորոշման կլինիկա. համակարգչային տոմոգրաֆիայի բաժանմունք
  Ախտորոշման կլինիկա. համակարգչային տոմոգրաֆիայի բաժանմունք

Ախտորոշման կլինիկա

Հիվանդության Ժամանակին կամ վաղ շրջանում կատարված ախտորոշումը արդյունավետ բուժման երաշխիքն է: Բժշկական հաստատությունների հզորությունը որոշվում է նրա ախտորոշիչ հնարավորություններով:

«Նաիրի» բժշկական կենտրոնի ախտորոշիչ կլինիկան հագեցած է առաջատար և նորարարական ախտորոշիչ սարքերով, որոնք հնարավորություն են տալիս հնարավորին կարճ ժամկետներում ճշգրիտ ախտորոշում իրականացնել, հիվանդությունը հայտնաբերել զարգացման վաղ փուլերում և ժամանակին բուժման կուրս նշանակել: Ախտորոշիչ հետազոտությունը, արդյունքների գնահատումը և անցկացվող բուժման արդյունավետությունը կազմակերպվում են համաձայն միջազգային մասնագիտական ասոցիացիաների ցուցումների և հանձնարարականնների:

Ախտորոշիչ կլինիկան առաջարկում է ախտորոշիչ ծրագրերի լայն սպեկտոր` ստանդարտ պլանային հետազոտություններից մինչև մի քանի տեղեկատվական ախտորոշիչ հետազոտման մեթոդներով համալիր, համակցված հետազոտություններ:

Ախտորոշիչ կլինիկան բաղկացած է հետևյալ բաժանմունքներից.

 • Լաբորատոր ախտորոշման  բաժանմունք
 • Ռենտգեն ախտորոշման բաժանմունք
 • Համակարգչային տոմոգրաֆիայի բաժանմունք
 • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի բաժանմունք
 • Ուլտրաձայնային ախտորոշման բաժանմունք
 • Էնդոսկոպիկ ախտորոշման բաժանմունք
 • Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ֆունկցիոնալ ախտորոշման բաժանմունք

Բժիշկներ

Աիդա Յուրիի Խեդոյան
Աիդա Յուրիի Խեդոյան

Ախտորոշման ծառայության գծով տնօրենի տեղակալ, Ախտորոշման կլինիկայի ղեկավար

Մասնագիտություն
ռադիոլոգ
գրել