• Օնկոգինեկոլոգիայի կլինիկա
  Օնկոգինեկոլոգիայի կլինիկա
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
 • Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
 • Ակնաբուժական կլինիկա
  Ակնաբուժական կլինիկա
 • Ակնաբուժական կլինիկա
  Ակնաբուժական կլինիկա
 • Թերապևտիկ կլինիկա. թոքաբանության բաժանմունք
  Թերապևտիկ կլինիկա. թոքաբանության բաժանմունք
 • Նաիրի-Կոքսա կլինիկա
  Նաիրի-Կոքսա կլինիկա
 • Ստոմատոլոգիական կլինիկա
  Ստոմատոլոգիական կլինիկա
 • Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման բաժանմունք
  Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. վիրահատարան
  Վիրաբուժական կլինիկա. վիրահատարան
 • Թերապևտիկ կլինիկա. անոթանյարդաբանական բաժանմունք
  Թերապևտիկ կլինիկա. անոթանյարդաբանական բաժանմունք

Օնկոգինկոլոգիայի կլինիկայի կողմից իրականացվող միջամտությունների և վիրահատությունների ցանկը

Օնկոգինկոլոգիայի կլինիկայի կողմից իրականացվող միջամտությունների և վիրահատությունների ցանկը

Ախտորոշիչ միջամտություններ

N

Միջամտության անվանում

Ախտորոշում

1.

Կրծքագեղձի բիոպսիաներ սոնոգրաֆիկ հսկողությամբ (Tru-Cut Biopsy)

կրծքագեղձի նորագոյացություններ

2.

Էնդոմետրիումի բիոպսիաներ (Pipelle biopsy)

էնդոմետրիումի նորագոյացություններ

3.

Փոքր կոնքի, որովայնի նորագոյացությունների բիոպսիաներ ԳՁՀ հսկողությամբ (տրանսվագինալ, տրանսաբդոմինալ)

ձվարանի, արգանդի ուռուցքներ

4.

արգանդի վզիկի բիոպսիա (punch biopsy)

արգանդի վզիկի նորագոյացություններ

 

Լապարոսկոպիկ/Էնդոսկոպիկ վիրահատություններ

N

Վիրահատության անվանում

Ախտորոշում

1.

Հիստերոսկոպիա

էնդոմետրիումի պոլիպ, գերաճ

2.

Հիստերոռեզեկտոսկոպիա

սուբմուկոզ միոմա, էնդոմետրիումի ռեցիդիվող պոլիպ, գերաճ

3.

տոտալ լապարոսկոպիկ հիստերէկտոմիա հավելումներով (առանց հավելումներոի)

արգանդի բարորակ հիվանդություններ

4.

լապարոսկոպիկ ձվարանների կիստաների հեռացում

բարորակ ուռուցքներ

5.

լապարոսկոպիկ ադնեքսէկտոմիաներ

բարորակ ուռուցքներ

6.

*լապարոսկոպիկ կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա, արգանդային զարկերակների ժամանակավոր կլիպավորումով

արգանդի միոմա

7.

լապարոսկոպիկ նյարդապահպան ռադիկալ հիստերէկտոմիա (TYPE C1),  բիլատերալ կոնքային և պարաաորտալ լիմֆոդիսսեկցիա

արգանդի վզիկի քաղցկեղ

8.

լապարոսկոպիկ տոտալ մեզոմետրիալ ռեզեկցիա (TMMR)

արգանդի վզիկի քաղցկեղ

9.

լապարոսկոպիկ ռադիկալ տրախելէկտոմիա, կոնքային և պարաաորտալ լիմֆոդիսսկեցիայով

արգանդի վզիկի քաղցկեղ

10.

լապարոսկոպիկ փուլավորող վիրահատություններ` հիստերէկտոմիա հավելումներով, բիլատերալ կոնքային և պարաաորտալ լիմֆոդիսսեկցիա, օմենտէկտոմիա

ձվարանների քաղցկեղ, էնդոմետրիումի քաղցկեղ

11.

լապարոսկոպիկ սուբտոտալ հիստերէկտոմիա, սակրոկոլպոպեքսիա սինթեթիկ ցանցերի կիրառմամբ`

կոնքի օրգանների արտանկում

12.

արգանդափողերի պլաստիկա, քրոմոսալպինգոսկոպիա

հիդրոսալպինգս, արտաարգանդային հղիություն, անպտղություններ

13.

լապարոսկպիկ վիրահատություններ գենիտալ էնդոմետրիոզի ժամանակ

էնդոմետրիոզ

14.

լապարոսկպիկ միզապարկ-հեշտոցային խուղակի վերացում

ուրո-գենիտալ  խուղակներ

 

Բաց վիրահատություններ

N

Վիրահատության անվանում

Ախտորոշում

1.

Ցիտոռեդուկտիվ վիրահատություններ

Ձվարանների, արգանդափողերի տարածված քաղցկեղներ (II- IV փուլ), էնդոմետրիումի տարածված քաղցկեղներ

2.

Կոնքային էկզենտերացիաներ

 

արգանդի  քաղցկեղի տեղային ռեցիդիվներ

3.

նյարդապահպան ռադիկալ հիստերէկտոմիա (TYPE C1), բիլատերալ կոնքային և պարաաորտալ լիմֆոդիսսեկցիա

արգանդի վզիկի քաղցկեղ

4.

տոտալ մեզոմետրիալ ռեզեկցիա (TMMR)

արգանդի վզիկի քաղցկեղ

5.

ռադիկալ տրախելէկտոմիա, կոնքային և պարաաորտալ լիմֆոդիսսկեցիայով

արգանդի վզիկի քաղցկեղ

6.

փուլավորող վիրահատություններ` հիստերէկտոմիա հավելումներով, բիլատերալ կոնքային և պարաաորտալ լիմֆոդիսսեկցիա, օմենտէկտոմիա

ձվարանների և արգանդափողերի քաղցկեղ, էնդոմետրիումի քաղցկեղ

7.

կոնսերվատիվ միոմէկտոմիաներ, արգանդային զարկերակների ժամանակավոր կլիպավորումով

արգանդի միոմա

8.

ռադիկալ ցերվիքսէկտոմիա, կոնքային և պարաաորտալ լիմֆոդիսսեկցիայով

արգանդի վզիկի քաղցկեղ

 

Հեշտոցային վիրահատություններ

N

Վիրահատության անվանում

Ախտորոշում

1.

հիստերէկտոմիա առանց հավելումների(հավելումներով)

արգանդի բարորակ ուռուցքներ

2.

ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ իջեցումների ժամանակ` հեշտոցի պլաստիկա, ցիստոցելեի, ռեկտոցեի կորրեկցիա, հեշտոցի ծայրատի սակրոսպինալ ֆիքսացիա, սթրեսային անմիզապահության կորրեկցիա (TOT սարքի կամ տեղային հյուսվածքներով)

կոնքի օրգանների իջեցումներ, սթրեսային անմիզապահություն

3.

Նեյգեբաուեր Լե-Ֆորտի վիրահատություն

կոնքի օրգանների իջեցումներ

4.

արգանդի վզիկի կոնիզացիա

արգանդի վզիկի ոչ ինվազիվ քաղցկեղ (Ca in Situ)

5.

LEEP

արգանդի վզիկի դիսպլազիաներ(CIN)

6.

ռադիկալ վուլվէկտոմիան, աճուկային շրջանի լիմֆոդիսսեկցիա

վուլվայի քաղցկեղ

7.

Vulvar Field Resection(VFR)

վուլվայի քաղցկեղ

 

Կրծքագեղձի վիրահատություններ

N

Վիրահատության անվանում

Ախտորոշում

1.

ռադիկալ Մաստէկտոմիա ըստ Մադդենի

 

կրծքագեղձի քաղցկեղ

2.

կուրծք պահպան վիրահատություններ` լամպէկտոմիա, աքսիլյար լիմֆոդիսսեկցիայով

կրծքագեղձի քաղցկեղ

3.

բարորակ գոյացությունների  հեռացում

ֆիբրոադենոմաներ, կիստաներ, պապիլոմաներ

* Ընդգծված են այն վիրահատությունները, որոնք ՀՀ-ում կատարվում են միայն Նաիրի ԲԿ-ում:

 

12 սեպտեմբերի 2017