• Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման ծառայություն
  Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման ծառայություն
 • Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման ծառայություն
  Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման ծառայություն

Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման ծառայություն

Ընդհանուր բնութագիրը

Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման ծառայությունն ընդլայնված ծավալով բարձր որակավորված ինտենսիվ թերապիայի ոլորտում առաջատարն է Հայաստանում: Այն ընդհանուր մասնագիտացված բաժանմունք է, որտեղ, անկախ ախտորոշումից, համապատասխան բուժում են ստանում ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդները: Յուրաքանչյուր տարի բաժանմունք է ընդունվում ավելի քան 3000 հիվանդ, որի 25%-ը կազմում են այլ հիվանդանոցներից տեղափոխվածները:

Ծառայությունը հագեցած և համալրված է ժամանակակից ախտորոշիչ, մոնիտորինգային և թերապևտիկ սարքերով, ինչն ապահովում է ծայրահեղ վիճակներում գտնվող հիվանդների բուժման որակը: Ապահովվում է լայնածավալ վիրահատություններից հետո հիվանդների, դեկոմպենսացված սոմատիկ հիվանդություններով, բազմաօրգանային անբավարարությամբ հիվանդների ինտենսիվ թերապիան:

Կլինիկան ապահովում է բոլոր ցավոտ գործողությունների, միջամտությունների և վիրահատությունների անզգայացումը, ստացիոնար ընդունված ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների ինտենսիվ թերապիան և վերակենդանացման միջոցառումները, օրգանիզմի կենսական կարևոր ֆունկցիաների խանգարմամբ հիվանդների խորհրդատվական օգնությունը:

Գործունեության հիմնական ուղղությունները

Բաժանմունքը բաղկացած է անեսթեզիոլոգիայի, վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի ենթաբաժիններից, որոնց հիմնական նպատակներն ու խնդիրներն են.

 • վիրահատական և քիչ ինվազիվ միջամտությունների, ախտորոշիչ հետազոտությունների ցավազրկման ապահովումը,  
 • հետվիրահատական երկարատև էպիդուրալ ցավազրկման ապահովումը,
 • վիրահատական սթրեսի կանխարգելումը,
 • երեխաների և մեծահասակների դինամիկ հսկումը` հետվիրահատական հիվանդասենյակում,
 • վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում գտնվող թերապևտիկ և վիրահատական հիվանդների հեմոդինամիկայի ու շնչառության հիմնական ցուցանիշների մոնիտորինգը` վիրահատական բուժման բոլոր փուլերում և հետվիրահատական շրջանում,
 • պրոթեզավորումը և հիվանդների օրգանիզմի կենսական կարևոր ֆունկցիաների շտկումը,
 • հիվանդների խնամքը՝ ներառյալ անշարժ և քիչ շարժուն հիվանդների սանիտարական մշակումը, պառկելախոցերի կանխարգելումը,
 • սիրտ-անոթային համակարգի և շնչառական օրգանների ֆունկցիաների պրոթեզավորմամբ ծանր հիվանդների ներհիվանդանոցային տեղափոխումը՝ ախտորոշիչ հետազոտությունների, վիրահատական միջամտությունների և քիչ ինվազիվ գործողությունների իրականացման նպատակով,

Բաժանմունքում կիրառվում են անզգայացման ժամանակակից հետևյալ մեթոդները.

 • ընդհանուր ներշնչափողային բազմաբաղադրիչ հավասարակշռված անզգայացում՝ ներառյալ առանձին մեկ թոքի օդահարումը,
 • ինքնուրույն շնչառության պայմաններում` ընդհանուր ներերակային անզգայացում,
 • ընդհանուր անզգայացում՝ կոկորդային դիմակի կիրառմամբ,
 • ողնուղեղային անզգայացում,
 • էպիդուրալ անզգայացում,
 • համակցված ողնուղեղային էպիդուրալ անզգայացում,
 • համակցված ընդհանուր էպիդուրալ անզգայացում,
 • տեղային-շրջանային անզգայացում,
 • ամբուլատոր պայմաններում անզգայացում` միջամտական գործիքային հետազոտությունների ժամանակ (գաստրոդուոդենոսկոպիա, կոլոնոսկոպիա, հիստերոսկոպիա, ցիստոսկոպիա և այլն),
 • ՀՏ, ՄՌՏ ախտորոշում` դեղորայքային քնի պայմաններում:

Կլինիկայում իրականացվում են.

 • թոքերի արհեստական օդահարում՝ անզգայացման շնչառական սարքերի, ներերակային և ինհալյացիոն անեսթետիկների, վերջին սերնդի միոռելաքսանտների կիրառմամբ,
 • անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտություններ (ՈՒՁՀ, գաստրոդուոդենոսկոպիա, կոլոնոսկոպիա, սոնոգրաֆիա, ԷխոՍԳ, անոթների դուպլեքս սքանավորում, ռենտգեն- հետազոտություն),
 • շնչառության և հեմոդինամիկայի հիմնական ցուցանիշների մոնիտորինգ,
 • մագիստրալ անոթների (ենթաանրակային, լծային կամ ազդրային երակների) պունկցիա և կաթետերավորում,
 • պլևրալ խոռոչների պունկցիա և դրենավորում,
 • սուբդուրալ տարածության պունկցիա:
 • կիրառվում են շնչառության օժանդակման, թոքերի ինվազիվ և ոչ ինվազիվ օդահարման, ներմաշկային դիլատացիոն և ավանդական տրախեոստոմիայի, սանացիոն բրոնխոսկոպիայի ժամանակակից մեթոդները:

Նոր մեթոդներ.

 • կենտրոնական երակով դեղերի երկարատև ներարկման համար նախատեսված սարքի իմպլանտացիա, ներառյալ` քիմիաթերապիան (PORT A CATH իմպլանտացիա),
 • PORT-սարքի իմպլանտացիա` երկարատև էպիդուրալ անզգայացման համար,
 • ներմաշկային դիլատացիոն տրախեոստոմիայի իրականացում` Howard-Kelly մոդիֆիկացված սեղմակի օգնությամբ` տրախեոստոմիկ բացվածքի միանվագ լայնացմամբ:

Կլինիկան հագեցած է սիրտ-թոքային վերակենդանացման, դեֆիբրիլյացիայի, կարդիովերսիայի, սրտի ռիթմը վարող ժամանակավոր սարքի տեղադրման և շնչառական ուղիների անցանելիության հետ կապված խնդիրները վերացնելու համար անհրաժեշտ սարքերով (լարինգոսկոպիա, Air- track, կոկորդային դիմակներ, ֆիբրոսկոպ):

Գործընկերներ

 • «Էրեբունի» ԲԿ վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք, ք.Երևան, Հայաստան,
 • Departement d`Anesthesie-reanimation, Hopital Prive Nord Parisien:

Բժշկական սարքերի առկայությունը

 • Drager Fabius, Drager Savina,  Newport ընկերության ստացիոնար և պորտատիվ (շարժական) անզգայացման շնչական սարքեր,
 • ծայրամասային հեմոդինամիկայի և շնչառության ցուցանիշների բազմաֆունկցիոնալ, ոչ ինվազիվ մոնիտորներ (Drager, Massimo Radical 7),
 • Schiller Defigard 5000 դեֆիբրիլյատոր-կարդիովերտեր,
 • բարձր ռիսկի պառկելախոցերի կանխարգելման համար նախատեսված ներքնակներ,
 • թթվածնի, խտացված օդի կենտրոնացված մատակարարում և վակուում-համակարգ:

Բժիշկներ

Անատոլի Սերգեի Գնունի
Անատոլի Սերգեի Գնունի

Գործադիր տնօրեն, Ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ

Մասնագիտություն
անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
գրել
Արտավազդ Վլադիմիրի Ասլանյան
Արտավազդ Վլադիմիրի Ասլանյան

Մասնագիտություն
անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
Գիտական աստիճան
բ․գ․թ․
Հեռախոս
+374 99907557
գրել
Արմեն Սուրենի Մինասյան
Արմեն Սուրենի Մինասյան

Մասնագիտություն
անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
գրել
Էռնա Էդուարդի Համբարձումյան
Էռնա Էդուարդի Համբարձումյան

Մասնագիտություն
անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
գրել
Հայկ Ավետիքի Գրիգորյան
Հայկ Ավետիքի Գրիգորյան

Մասնագիտություն
անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
գրել
Հրանտ Զավենի Կալենտերյան
Հրանտ Զավենի Կալենտերյան

Մասնագիտություն
անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
գրել
Կարո Հրանտի Շահվերդյան
Կարո Հրանտի Շահվերդյան

Մասնագիտություն
անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
գրել
Կարեն Կորյունի Զաքարյան
Կարեն Կորյունի Զաքարյան

Մասնագիտություն
անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
գրել
Նարեկ Ռաֆիկի Պողոսյան
Նարեկ Ռաֆիկի Պողոսյան

Մասնագիտություն
անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
գրել
Յուրի Սերգեյի Խաչատուրյան
Յուրի Սերգեյի Խաչատուրյան

Մասնագիտություն
անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ
գրել