• Անոթանյարդաբանական բաժանմունք
  Անոթանյարդաբանական բաժանմունք
 • Անոթանյարդաբանական բաժանմունք
  Անոթանյարդաբանական բաժանմունք
 • 	Անոթանյարդաբանական բաժանմունք
  Անոթանյարդաբանական բաժանմունք

Անոթանյարդաբանական ծառայություն

Ընդհանուր բնութագիրը

«Նաիրի» բժշկական կենտրոնում իրականացվում է ուղեղային քրոնիկ և սուր արյան շրջանառության խանգարումների, անոթային ախտաբանությունների, նյարդային համակարգի կենտրոնական և պերիֆերիկ տարբեր հիվանդությունների, բորբոքային, աուտոիմուն, հետվնասվածքային գենեզի, ինչպես նաև շարժողական խանգարումների ախտորոշում և բուժում:

Անոթանյարդաբանական բաժանմունքը հիմնադրվել է 1998թ., որի շրջանակում գործում է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի անոթանյարդաբանական ամբիոնի կլինիկական բազան, որտեղ մասնագիտացում ու ասպիրանտուրա են անցնում բժիշկ-նյարդաբանները, ինչպես նաև այլ ոլորտներում մասնագիտացված բժիշկները:

Բաժանմունքում իրականացվում են հետևյալ ծառայությունները.

 • անոթանյարդաբանական,
 • նյարդավերակենդանացման,
 • լոգոպեդիա,
 • շարժական խանգարումների բուժում,
 • կինեզոթերապիա,
 • ֆիզիոթերապիա:

Յուրաքանչյուր տարի բաժանմունքում բուժվում են տարբեր հիվանդություններով 500-ից ավելի պացիենտներ:

Գործունեությունը

Բաժանմունքի գործունեության հիմնախնդիրը գլխուղեղի սուր կաթվածի և ուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների զարգացումների էկզո և էնդոգեն գործոնների ուսումնասիրությունն է: Բաժանմունքում ծառայություններն իրականացվում են ըստ գլխուղեղի կաթվածի դեմ պայքարի միջազգային և եվրոպական հայտնի ասոցիացիաների կողմից մշակված  հանձնարարականների:

 • Բաժանմունքը հնարավորություն ունի հիվանդությունը սկսվելու պահից առաջին 24 ժամվա ընթացքում ՀՏ իրականացնել:
   
 • Նյարդաբաններից, նյարդաակնաբույժներից, սրտաբաններից, էնդոկրինոլոգներից, թերապևտներից, վերականգնողաբաններից սեղծված խումբն ապահովում է գլխուղեղի կաթվածով հիվանդների օպտիմալ վարում և բուժում:
   
 • Բաժանմունքում գլխուղեղի կաթվածով հիվանդների խնամքն ապահովում է հատուկ ուսուցման դասընթացներ անցած բուժքույրական անձնակազմ:
 • Բաժանմունքում իրականացվում է պացիենտների վաղ մուլտիդիսցիպլինար վերականգնողական բուժում, որը ներառում է լոգոպեդի, կինեզոթերապևտի, ֆիզիոթերապևտի համակարգված աշխատանք` հիվանդության տարբեր փուլերում:
   
 •  Կատարվում են ռադիոլոգիական հետազոտություններ՝ համակարգչային տոմոգրաֆիա (ՀՏ), մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ), ՀՏ և ՄՌՏ-անգիոգրաֆիա, գլխի և պարանոցի մագիստրալ անոթների դուպլեքս սքանավորում, էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ), էխոսրտագրություն ԷխոՍԳ, Հոլտեր-ԷՍԳ հետազոտություն, արյան լաբորատոր հետազոտության լայն սպեկտոր, այդ թվում` գլխուղեղի վնասման աստիճանը որոշող հատուկ մարկերների որոշում, արյան գազային բաղադրության որոշում և այլն:
   
 •  Կիրառվում է պլազմաֆերեզ, զարկերակաթերապիա` կորտիկոստերոիդներով:

Բաժանմունքն ապահովում է պացիենտների բազմակողմանի ախտորոշում և թերապիայի բազային ընտրություն՝ հաշվի առնելով զուգընթաց հիվանդությունները, տարիքը, ռիսկային գործոնները:

Առաջնահերթ նշանակություն է տրվում հետևյալ դրույթների ապահովմանը.

 •  նյարդավերակենդանացման բաժանմունքում` գլխուղեղի կաթվածով հիվանդների մեկնարկային թերապիա,
 •  ուղեղի արյան շրջանառության խանգարումները բուժելու և վարելու մուլտիդիսցիպլինար մոտեցում` հիմնված հատուկ ուսուցում անցած անձնակազմում տարբեր մասնագետների՝ նյարդառեանիմատոլոգների, նյարդավիրաբույժների, նյարդաակնաբույժների, սրտաբանների, էնդոկրինոլոգների, անոթային վիրաբույժների, ռադիոլոգների, կինեզոթերապևտների, լոգոպեդների փոխհամագործակցության վրա:

Բուժման այսպիսի մոտեցման արդյունքում բաժանմունքն ապահովել է գլխուղեղի կաթվածից մահացության տոկոսի զգալի իջեցում` տարեկան 3-5%:

Բաժանմունքում կարևորվում է կլինիկական պրակտիկայում գլխուղեղի կաթվածին վերաբերող ժամանակակից ձեռքբերումների կիրառումը՝ հիմնված նյարդաիմունաէնդոկրինային գործունեության ուսումնասիրության վրա:

Գործընկերներն ու հովանավորները

Կենտրոնը համագործակցում և համատեղ հետազոտություններ է իրականացնում Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենսաբժշկական ինստիտուտի մասնաճյուղի հետ:

 

Բժիշկներ


Բաղդասարյան Քրիստինե Ֆրունզեի, նյարդաբան
Եղյան Լիանա Կարենի, նյարդաբան, բ․գ․թ․
Հովսեփյան Գոհար Հրանտի, նյարդաբան
Հովսեփյան Հերմինե Սամվելի, նյարդաբան
Հովհաննիսյան Նունե Արայի, նյարդաբան
Մանուշակյան Մարինե Գևորգի, նյարդաբան
Մելիքյան Սյուզաննա Վլադիմիրի, նյարդաբան
Յաղուբյան Մերի Ֆյոդորի, նյարդաբան