• Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք

Կոլոռեկտալ վիրաբուժություն

Ընդհանուր բնութագիրը

Կոլոռեկտալ վիրաբուժության բաժանմունքում կատարվում են ուղիղ և հաստ աղու սուր և քրոնիկ հիվանդությունների ախտորոշում, կոնսերվատիվ և վիրահատական ​​բուժում, այդ թվում` հաստ աղու քաղցկեղով, բորբոքային կամ դիվերտիկուլային հիվանդությամբ տառապող ծանր հիվանդների բուժում։ Բուժումը կազմակերպվում է միջազգային ուղեցույյցներին համապատասխան, բուժման ընթացքում օգտագործվում են արդի սարքեր, որոնք ապահովում են նվազագույն ինվազիվ միջամտությունների արդյունավետ իրականացումը և կարճացնում հետվիրահատական վերականգնողական շրջանը։

Հիմնական գործունեությունը

Բաժանմունքում իրականացվում են վիրահատական միջամտություններ հետևյալ հիվանդությունների ժամանակ.

 • սուր և քրոնիկ թութք,
 • ուղիղ աղու ճաքեր,
 • հետանցքի ճաքեր,
 • ռեկտովագինալ խուղակներ,
 • ռեկտոցելե,
 • սուր և քրոնիկ պարապրոկտիտներ,
 • ուղիղ աղու խուղակներ,
 • պոչուկի էպիթելյալ ուղիներ,
 • ուղիղ աղու և հետանցքի ուռուցքների տրանսանալ հեռացում,
 • շուրջհետանցքային սրածայր կոնդիլոմաներ,
 • հետանցքի սեղմանի անբավարարություն (անկղապահություն),
 • ուղիղաղի-հեշտոցային խուղակներ,
 • պոչուկի էպիթելյար մուտքեր,
 • շեքի առաջային մասի և սրբոսկր-պոչուկային շրջանի մաշկի թարախային ախտահարում,
 • սրածայր կոնդիլոմաներ և պապիլոմաներ,
 • ուղիղ և հաստ աղիների ուռուցքներ,
 • ուղիղ և հաստ աղիների պոլիպներ,
 • ուղիղ աղու արտանկում,
 • հետանցքի սեղմանի անբավարարություն (անկղապահություն):

Լինելով բազմապրոֆիլ կլինիկայի բաժանմունք, ստեղծված է եզակի հնարավորություն բարդություններով ընթացող և ուղեկցվող հիվանդություններով պացիենտների բուժման համար, ինչպես նաև բազմափուլային պլաստիկ վիրահատություններ իրականացնելու և հետվիրահատական վերականգնողական փուլն ապահովելու համար։

 

Բժիշկներ

Էքսյուզյան Գարեգին Էդուարդի, բ․գ․թ․, պրոկտոլոգ, ծառայության ղեկավար