• Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն
 • Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն
 • Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն
 • Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն
 • Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն
 • Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն
 • Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն
 • Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն
 • Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն
 • Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն
 • Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն
 • Ուռուցքաբանական ծառայություն
  Ուռուցքաբանական ծառայություն

Օնկոօրթոպեդիա և ոսկրային ախտաբանություն

«Նաիրի» ԲԿ օնկոօրթոպեդիայի և ոսկրային ախտաբանության ծառայությունը տարիներ շարունակ ոլորտում ճանաչվում է լավագույնն ու վստահելին: Որակական բարձր հատկանիշները բաժանմունքը  ձեռք է բերել մասնագիտական գործնեությանը բարեխղճորեն ու մարդակային մեծ նվիրումով բժշկական թիմի շնորհիվ: Նման թիմային աշխատանքի ետևում բաժանմունքի ղեկավարն է: «Նաիրի» ԲԿ օնկոօրթոպեդիայի և ոսկրային ախտաբանության ծառայության ղեկավարը բ.գ.թ. Գալուտ Գալուստյանն է: Ժամանակակից կյանքում զգալիորեն ընդարձակվել են ցուցումներն օրգանապահպան վիրահատություներ կատարելու ուղղությամբ, որոնք թույլ են տալիս վերացնել գրեթե ցանկացած որկրա-հոդային դեֆեկտ և պահպանել ֆունկցիոնալ առումով լիարժեք վերջույթ, նույնիսկ տարածված ոսկրային ախտահարումների ժամանակ:

Ստորև ներկայացնում ենք «Նաիրի» ԲԿ օնկոօրթոպեդիայի և ոսկրային ախտաբանության ծառայությունում կատարվող բոլոր տեսակի վիրահատական միջամտությունները.

 • վերջույթների փափուկ հյուսվածքների ուռուցքների օրգանապահպան վիրահատական բուժում,
 • տարածուն փափուկ հյուսվածքային ուռուցքների ժամանակ լայնածավալ ու համակցված միջամտություններ` առաջացած դեֆեկտների պլաստիկ վերականգնումով,
 • ներվիրահատական ուլտրաձայնային հետազոտություն` փափուկ հյուսվածքային ուռուցքների մնացորդային հանգույցների հայտնաբերման նպատակով,
 • ոսկրերի բարորակ ուռուցքների և ուռուցքանման գոյացությունների վիրահատական բուժման ընթացքում առաջացած դեֆեկտների պլաստիկա` սեփական ոսկրի միջոցով և տարբեր տեսակների արհեստական պլլոտրանսպլանտանտների օգտագործմամբ,
 • օստեոիդ-օստեոմայի ֆունկցիոնալ խնայողական վիրահատական բուժում նախավիրահատական ուռուցքի  օջախի ՀՏ (համակարգչային շերտագրում) նշումով,
 • ոսկրերի չորորակ ուռուցքների վիրահատական բուժում՝ ախտահարված դեֆեկտների մասնահատմամբ և առաջացած ոսկրա-հոդային դեֆեկտների վերականգնումով` անհատական հոդային և դիաֆիզար էնդոպրոթեզների միջոցով,
 • ծնկան հոդի էնդոպրոթեզավորում` ազդրոսկրի դիստալ հատվածի կամ ոլոքի պրոքսիմալ հատվածի վերականգնումով,
 • ուսահոդի բազկոսկրի էնդոպրոթեզավորում` վնասվածքների և ուռուցքների ժամանակ,
 • կոնքազրային հոդի և ազդրոսկրի մեգաէնդոպրոթեզավորում,
 • ոսկրերի դիաֆիզար դեֆեկտների անհատական էնդոպրոթեզավորում,
 • մետաղական օստեոսինթեզի և արտաքին ֆիքսացիայի տարբեր եղանակների կիրառում ոսկրերի տրավմատիկ կոտրվածքների ժամանակ:

«Նաիրի» ԲԿ oնկոօրթոպեդիայի և ոսկրային ախտաբանության ծառայությունում կատարվում են նաև վիրահատություններ` պլանային օրթոպեդիկ ախտաբանության կապակցությամբ (էնդոպրոթեզավորում` կոքսարթրոզի և գոնարթրոզի կապակցությամբ), ուղղիչ օստեոտոմիաներ ոտնաթաթի առաջին մատի դեպի դուրս թեքման ժամանակ (hallux valgus), օստեոպորոզի կոնսերվատիվ բուժում, ներհոդային հիալուրոնաթթվի ներարկում` արթրոզների ժամանակ (viscosupplementation therapy):

«Նաիրի» ԲԿ օնկոօրթոպեդիայի և ոսկրային ախտաբանության ծառայության մասնագիետներն ակտիվ մասնակցում են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրներում անցկացվող կոնֆերանսներին:

Ոսկրահոդային դեֆեկտների վերացման ժամանակ օգտագործվում են հանրահայտ Zimmer (ԱՄՆ), Beznoska (Չեխիա), Bioimpiati (Իտալիա) և այլ հեղինակավոր ընկերությունների արտադրության էնդոպրոթեզներ:

«Նաիրի» ԲԿ oնկոօրթոպեդիայի և ոսկրային ախտաբանության ծառայության ղեկավար Գալուտ  Գալուստյանի կատարած  վիրահատություններին կարող եք ծանոթանալ` հետևելով  https://www.youtube.com/channel/UC_GD9D2PGafD0xcwixYXGxQ կամ https://www.facebook.com/bonepathology  հղումներին:

 

Բժիշկներ

Գալուստյան Գալուստ Հարությունի, ուռուցքաբան-օրթոպեդ,  կլինիկայի ղեկավար