• Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժության բաժանմունք N1
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ընդհանուր և Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության թիվ 2 բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. ՔԿԱ բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք
 • Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք
  Վիրաբուժական կլինիկա. վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունք

Ուրոլոգիական ծառայություն

Այն ժամանակակից, բարձր տեխնոլոգիական ծառայություն է, որն ապահովում է հիվանդների շուրջօրյա ընդունելություն, ախտորոշում և բուժում՝ առօրյա և արտակարգ հիմունքներով:

Բաժանմունքը առաջատար տեղ է զբաղեցնում ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց միզուղիների և տղամարդկանց վերարտադրողական օրգանների գծով մասնագիտացված բժշկական ծառայություններում:

Կիրառվում են ախտորոշման և բուժման ժամանակակից եղանակներ: Լապարասկոպիկ եղանակով իրականացվում են երիկամների վիրահատություններ, էնդոուրոլոգիական վիրահատություններ, ինչպիսիք են միզապարկի, շագանակագեղձի ներմիզուկային մասնահատումը, ուրեթերոռենոսկոպիան: Շագանակագեղձի, ամորձապարկի և միզապարկի ուռուցքային հիվանդությունների ժամանակ իրականացվում է նախնական մշակում, հատկապես աղիքային տրանսպլանտատի զարգացման համար:

Բաժանմունքի անդրոլոգիական ծառայությունն իրականացնում է տղամարդկանց անպտղության, էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժում՝ ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ:

Նաիրի ԲԿ բազմամասնագիտական բնույթի շնորհիվ հնարավոր է դարձել միավորել ուրոլոգներին, անդրոլոգներին, ներազատաբաններին, ճառագայթաբաններին, ուռուցքաբաններին, գինեկոլոգներին, նեֆրոլոգներին և մյուս մասնագետներին:

Ուրոլոգիական ծառայության շրջանակներում հետազոտվում և բուժում են ստանում երիկամային ախտաբանությամբ, ինչպես նաև այլ հիվանդությունների բարդությամբ հիվանդները, որոնց մոտ ի վերջո երիկամային ախտաբանություն է առաջացել.

 • սուր և քրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ,
 • քրոնիկական պիելոնեֆրիտ,
 • պարբերական հիվանդություն,
 • երիկամների ամիլոիդոզ,
 • սուր և քրոնիկական երիկամային անբավարարություն,
 • դիաբետիկ նեֆրոպաթիա,
 • ֆունկցիոնալ երիկամային անբավարարություն, որն առաջացել է որպես բարդություն:

Ռևմատոլոգիական հիվանդություններ.

 • երկրորդային գլոմերուլոնեֆրիտներ կոլագենոզների ժամանակ,
 • գայլախտային նեֆրիտ,
 • երիկամների ախտահարում համակարգային վասկուլիտների ժամանակ,
 • անոթային նեֆրոպաթիաներ,
 • հիպերտոնիկ հիվանդություն՝ երիկամների ախտահարմամբ,
 • երիկամների թունավոր և դեղորայքային ախտահարում, երիկամներով դուրս բերվող դեղամիջոցների դեղաչափերի շտկում՝ կախված կրեատինինի կլիրենսից, ադեկվատ ռեհիդրատացիա,
 • երիկամների ախտաբանությամբ հղիների խորհրդատվություն:

Հիվանդների ախտորոշումը և բուժումն իրականացվում է հետևյալ տվյալների հիման վրա .

 • կլինիկական և լաբորատոր հետազոտում՝ արյան ընդհանուր և կենսաքիմիական քննություն, հորմոնային և իմունաբանական քննություններ, մեզի քննություն, մեզի ցանքս և ֆլորայի՝ հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայնության թեստավորում, մեզի կենսաքիմիական քննություն, մեզի բջջաբանական քննություն,
 • գործիքային հետազոտություններ՝ ԳՁՀ, այդ թվում դոպլեր հետազոտությամբ, ՀՇ, ներերակային ուրոգրաֆիա, ռենտգենաբանական հետազոտություններ, ռադիոիզոտոպային սքանավորման եղանակներ, երիկամների բիոպսիա և այլն, որոնք հնարավորություն են տալիս մանրակրկիտ ախտորոշել երիկամային հիվանդությունները և երիկամների ֆունկցիայի խանգարմամբ ընթացող խառը ախտաբանությունները: 

Բաժանմունքում յուրաքանչյուր հիվանդ անհատական մոտեցում է ստանում: Բաժանմունքում հաջողությամբ կիրառվում են դեղորայքային բուժման և դիետոթերապիայի նոր մեթոդները, որոնք հնարավորություն են տալիս կարճ ժամկետներում պաշարել հիվանդության սրացումները, քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում երկարացնել ռեմիսիսայի շրջանները և դադարեցնել հիվանդության հետագա առաջխաղացումը:

 

 

 

Բժիշկներ

Ադամյան Արմեն Վաղարշակի, ուրոլոգ, բ.գ.թ., ծառայության ղեկավար

Առաքելյան Ռուբեն Ստեփանի, սեքսոպաթոլոոգ

Իսրաելյան Կարինե Սուրենի, նեֆրոլոգ

Մեսրոպյան Ժասմեն Անդրանիկի, ուրոլոգ

Ֆանարջյան Վիկտոր Ռուբենի, ուրոլոգ