Գլխավոր / Լուսանկարներ / Վերջույթների վերակառուցում և երկարացում

Լուսանկարներ

Վիրահատական միջամտություն

Բազմակի դեֆորմացիաների ուղղում

Ոտքերի «Օ»-աձև ծռության ուղղում

Սրունքների 6 սմ երկարացում ապարատ-մեխ մեթոդով

Հասակի 12 սմ ավելացում ապարատ-մեխ մեթոդով (155 cm – 167.5 cm)

Բաժանորդագրվեք` ստանալու տեղեկատվություն